Egzaminy 2019


 

Żeglarz jachtowy

Egzamin na stopień żeglarza jachtowego odbędzie się w Staczach 26 lipca!

Rejestrację oraz płatność należy dokonać przed 25 lipca do godziny 20.00.

Aby móc przystąpić do egzaminu na patent żeglarza jachtowego trzeba:
- zapisać się na egzamin poprzez powyższy link
- ukończyć 14 rok życia
- wnieść opłatę za pomocą serwisu Dotpay, płatności elektronicznej lub przelewem bankowym na konto wskazane w systemie
w przypadku płatności za pomocą serwisu Dotpay należy wybrać bank, w którym posiadacie Państwo rachunek; następnie należy postępować zgodnie z komunikatami widocznymi na ekranie; w przypadku płatności elektronicznej lub przelewu bankowego należy wybrać opcję „Mam rachunek w innym banku” i przejść do „Przelew przekaz bankowy”.

Płatność należy wnieść nie później niż 12 godzin przed rozpoczęciem egzaminu. Rezerwacja miejsca następuje dopiero po dokonaniu płatności!

Przypominamy jakie dokumenty trzeba bezwzględnie mieć na egzaminie!
- dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość /np. dowód osobisty/
- dokument upoważniający do skorzystania ze zniżki 50% za egzamin - dotyczy uczniów i studentów poniżej 26 roku życia z ważną legitymacją
-kopia dowodu wpłaty za egzamin /np. wydruk przelewu elektronicznego, polecenie przelewu z poczty/
- zgodę rodziców na uprawianie turystyki wodnej

Sternik motorowodny

Egzamin na stopień sternika motorowodnego odbędzie się w środę 26 lipca w Bazie w Staczach

Opłata egzaminacyjna wynosi 250zł lub 125zł (dla uczniów i studentów do 26 roku życia).

Przed egzaminem należy do środy 24 lipca opłacić egzamin na konto:

Na egzaminy należy przynieść:
- dokument tożsamości
- potwierdzenie wniesienia opłaty egzaminacyjnej
- legitymacja studencka lub uczniowska
- zgodę rodziców na uprawianie turystyki wodnej